Bộ GD&ĐT thu hồi đề án đổi mới thi 749 tỉ đồng

  • 04:42 - 2018/05/22

Đề án “Đổi mới thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020” với tổng kinh phí 749 tỷ đồng của Bộ GD&ĐT gây xôn xao dư luận vừa được Bộ này thu hồi sáng nay 22/5.

Dư luận đang xôn xao về Đề án “Đổi mới thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020” của Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, Đề án này vừa được Bộ này thu hồi sáng nay 22/5.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bộ GD&ĐT đã triển khai đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Theo đó từ năm 2015, tổ chức 1 kỳ thi trung học phổ thông quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Đề án đổi mới thi cử vừa được Bộ GD&ĐT thu hồi sáng nay (22/5)
Đề án đổi mới thi cử vừa được Bộ GD&ĐT thu hồi sáng nay (22/5)


Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đã được sự đồng thuận cao của xã hội, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, được tổ chức thành công, đạt được những mục tiêu cơ bản về đổi mới thi và tuyển sinh: nghiêm túc, khách quan, trung thực nhưng nhẹ nhàng, giảm áp lực, giảm tốn kém đối với người dân và xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Để đảm bảo sự ổn định và làm cơ sở để tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2021 trở đi phù hợp với chương trình sách giáo khoa mới, Bộ GD&ĐT đã xây dựng Đề án “Đổi mới thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020”.

Sau khi có thông tin về đề án, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo kiểm tra lại nội dung Đề án, xét thấy: nội dung về tài chính được tính toán tích hợp từ nhiều nguồn liên quan, có sự trùng lắp, một số nội dung thiếu khả thi; một số khoản mục là chi phí gián tiếp chứ không trực tiếp cho hoạt động tổ chức thi.

Do vậy, Bộ trưởng đã chỉ đạo thu hồi Đề án để tiếp tục hoàn thiện.

Theo Bộ GD&ĐT, con số hơn 749 tỷ đồng là khái toán cho 3 năm từ 2018-2020.
Theo Bộ GD&ĐT, con số hơn 749 tỷ đồng là khái toán cho 3 năm từ 2018-2020.

Trao đổi thêm về nội dung tài chính, Bộ GD&ĐT cho biết, con số hơn 749 tỷ đồng là khái toán cho 3 năm từ 2018-2020.

Bộ phận soạn thảo đã đưa vào khái toán nhiều khoản kinh phí không trực tiếp cho hoạt động tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng.

Ví dụ, kinh phí từ Đề án ngoại ngữ quốc gia Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP), Chương trình Phát triển các trường sư phạm (ETEP). Cách khái toán này đã dẫn đến sự không thống nhất trong cách hiểu, cần phải nghiên cứu điều chỉnh cả nội dung và vấn đề tài chính khi soạn thảo Đề án.

Bộ trưởng đã chỉ đạo bộ phận soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng các đề án, dự án, đặc biệt là khi tính toán các nội dung về tài chính.

Mỹ Hà

Nguồn Dân trí

Tin liên quan