Twitter thừa nhận sử dụng dữ liệu người dùng trái phép

Twitter thừa nhận sử dụng dữ liệu người dùng trái phép

Mạng xã hội Twitter thừa nhận có những dữ liệu cá nhân người dùng có thể đã bị sử dụng vào các mục đích quảng cáo bất chấp việc người dùng không cho phép.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Tin liên quan