Phú Yên ứng dụng CNTT trong công tác quản lý trường học

  • 02:40 - 2018/03/06

Ứng dụng CNTT trong cong tác quản lý trường học là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được Sở GDĐT Phú Yên quan tâm. Năm 2018, Phú Yên sẽ triển khai thu học phí bằng hóa đơn điện tử.

Phú Yên ứng dụng CNTT trong công tác quản lý trường học

Theo Sở GDĐT Phú Yên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sử dụng hóa đơn khi thu học phí, đảm bảo tiết kiệm thời gian, phù hợp nguồn nhân lực, giảm chi phí đầu tư, triển khai việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính tại các trường học, Sở GDĐT Phú Yên thống nhất triển khai sử dụng hóa đơn điện tử để thu học phí tại các cơ sở giáo dục.

Sở GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ vào số lượng học sinh hiện có, xác định số lượng hóa đơn điên tử cần sử dụng trong năm để chọn mua gói cước phù hợp.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử có các lợi ích như nhanh chóng, tiết kiệm, thông minh, thuận tiện và an toàn. Hệ thống hoá đơn điện tử có đầy đủ tính năng theo yêu cầu của nhà nước.

(Theo hoadondientu.edu.vn)

Tin liên quan