Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn phòng Chủ tịch nước năm 2018

  • 03:31 - 2018/02/01

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục đẩy mạnh những ứng dụng công nghệ thông tin và văn phòng điện tử trong hoạt động quản lý.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại văn phòng Chính phủ

Sáng 23/1, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự hội nghị.

Trong năm 2017, Văn phòng Chủ tịch nước đã làm tốt vai trò tham mưu phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện chương trình công tác của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các kỳ họp của Quốc hội và các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, các phiên họp thường kỳ của Chính phủ; Phối hợp đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và xem xét ký Lệnh công bố luật, pháp lệnh; Tham mưu trình Chủ tịch nước quyết định đàm phán, ký, phê chuẩn 67 điều ước quốc tế, trong đó ủy quyền đàm phán, ký 15 hiệp định tín dụng. Đặc biệt, đã tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo Chính phủ, Bộ ngành liên quan về công tác ODA. 

Trong năm, văn phòng đã làm tốt vai trò tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước chỉ đạo và chủ trì thành công năm APEC 2017, đỉnh cao là Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Cùng với đó là đón, hội đàm, hội kiến với hàng chục nguyên thủ và lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các chuyến thăm quan trọng tới Trung Quốc, Liên bang Nga; phối hợp phục vụ tốt các chương trình cải cách tư pháp, quốc phòng an ninh, thi đua khen thưởng và an sinh xã hội; nghiên cứu, trình Chủ tịch nước xét, quyết định, bác đơn xin ân giảm án tử hình đối với 72 bị án; ân giảm án tử hình xuống tù chung thân đối với 21 bị án.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước trong phối hợp làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, đóng góp vào những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Biểu dương những thành tích xuất sắc của Văn phòng Chủ tịch nước đạt được, cơ bản đồng tình với những phương hướng trong năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị văn phòng tiếp tục phối hợp với các văn phòng Trung ương nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu cho công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói chung, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước nói riêng.

Trong năm 2018, Chủ tịch nước cho rằng, văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng, dần đưa các hoạt động vào nề nếp. Chủ tịch nước nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn phòng điện tử là một nhiệm vụ cần đẩy mạnh. Tuy nhiên song song với đó, cần có các biện pháp hạn chế sai sót dù là nhỏ nhất, tránh lộ, lọt thông tin, bí mật Nhà nước.

Chủ tịch nước cho rằng, trong năm 2017, đã có những nỗ lực nâng cao các mặt công tác xây dựng văn phòng. Đảng bộ đơn vị được củng cố, hoạt động của văn phòng đi vào nền nếp, chất lượng được nâng cao. Tuy nhiên, Chủ tịch nước lưu ý, trong năm 2018, văn phòng cần tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, trên nền tảng những kết quả đáng ghi nhận trong năm qua, đặc biệt với dấu ấn 25 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo, công nhân viên văn phòng sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thành công to lớn hơn nữa của đất nước trong năm 2018.

(Theo cloudoffice.com.vn)

Tin liên quan