Người tham gia BHXH hưởng lương hưu như thế nào?

  • 07:37 - 2017/07/10

Chính sách lương hưu dành cho những người tham gia đóng BHXH đã được quy định cụ thể tại Điều 3, Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện.

Xem thêm: khai bảo hiểm xã hội điện tửnộp bảo hiểm xã hội điện tử

Bảo hiểm xã hội quy định chính sách cụ thể cho đối tượng hưởng lương hưu.

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo đó, mức lương hưu hằng tháng theo Điều 74 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Về tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau:

Người nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

Nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%:

Để tiết kiệm thời gian và chi phí, hiện có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã và đang tham gia hình thức bảo hiểm xã hội điện tử. Vui lòng truy cập website: https://ebh.vn/ để tìm hiểu thêm về cách khai bảo hiểm xã hội điện tử và các chính sách bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

(Theo Báo Dân trí)

Tin liên quan