Bảo hiểm xã hội thực hiện một số chính sách mới từ tháng 7/2017

  • 07:26 - 2017/07/08

Một số chính sách, chế độ mới của bảo hiểm xã hội sẽ được áp dụng từ tháng 7/2017 theo quyết định từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xem thêm: khai bảo hiểm xã hội điện tửnộp bảo hiểm xã hội điện tử

Nhiều chính sách bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2017

Theo đó, về chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe, người lao động bắt đầu hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ ngày 1-7-2017 trở đi, mức hưởng được tính dựa trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Đối với chế độ hưu trí, nếu người lao động hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-7-2017 trở đi, mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng. Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày 1-7-2017 trở đi mà trước ngày 1-1-2007 đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (bao gồm phụ cấp khu vực), mức hưởng trợ cấp khu vực một lần được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1-1-2016 trở đi mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì tiền lương đã đóng làm căn cứ để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội; không điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Người lao động có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1-7-2017 trở đi, nếu mức lương hưu hằng tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 1.300.000 đồng, được bù cho bằng 1.300.000 đồng.

Đối với chế độ tử tuất: Trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp khu vực một lần (nếu có) được tính theo mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết. Nếu chết từ 1-7-2017 trở đi, mức trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng. Trợ cấp tử tuất hằng tháng được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp.

Đối với thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng kể từ ngày 1-7-2017 trở đi, mức trợ cấp tử tuất hằng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng. Người lao động đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà chết thì trợ cấp tuất một lần được tính trên mức lương cơ sở tại tháng người lao động mất.

Vui lòng truy cập website: https://ebh.vn/ để tìm hiểu thêm về cách khai bảo hiểm xã hội điện tử và các chính sách bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

(Theo Báo Hà Nội mới)

Tin liên quan