Để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, với những đặc điểm giới và định kiến xã hội đã tồn tại qua nhiều thế hệ, phụ nữ và trẻ em gái DTTS luôn ở vị trí yếu thế hơn trong gia đình và ngoài xã hội.

Điều này ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận, tham gia và thụ hưởng từ các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS, miền núi và vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Để đảm bảo được sự công bằng, các chính sách cần hướng tới những cải cách thể chế và tạo cơ hội nhiều hơn cho phụ nữ DTTS, nhất là những nhóm phụ nữ DTTS nghèo nhất, ở những vùng xa xôi, cách trở nhất.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra thực trạng về một số vấn đề liên quan đến phụ nữ DTTS như: Lao động, việc làm và sinh kế bền vững của phụ nữ DTTS; một số vấn đề xã hội đối với phụ nữ DTTS; sự tiếp cận các dịch vụ xã hội của phụ nữ DTTS; vấn đề trao quyền, tăng cường sự tham gia của phụ nữ DTTS nhìn từ góc độ chính sách...

Từ đó, các đại biểu đã khuyến nghị nhiều giải pháp để thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ DTTS. Những thảo luận đưa ra tại hội thảo là kết quả làm việc của các đại biểu tại các hội thảo kỹ thuật trước đó.

Nêu quan điểm cá nhân, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến phụ nữ, trong đó có phụ nữ DTTS. Đó là điều rất tự hào của phụ nữ Việt Nam so với phụ nữ trên thế giới. Tuy nhiên, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho rằng, phụ nữ DTTS vẫn đang chịu rất nhiều thiệt thòi và nhất trí cao với những ý kiến phân tích, đánh giá những khó khăn, rào cản của phụ nữ DTTS, cũng như bất cập của chính sách đang triển khai thực hiện.

“Thời gian tới, cần có hướng tiếp cận mới trong thực hiện chính sách dân tộc, trong đó phải có sự đầu tư cho phụ nữ DTTS phát triển toàn diện”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBND Hoàng Thị Hạnh cho biết.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.(Ảnh: Xuân Trường)

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo và ghi nhận các ý kiến phát biểu tại Hội thảo. Nhắc lại các quan điểm của Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết đã được nhiều kết quả tích cực trong hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS . Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là phải tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào DTTS; nâng cao hiệu quả hệ thống chính sách dân tộc.

Đối với bình đẳng giới của phụ nữ DTTS, theo bà Trương Thị Mai, vấn đề lồng ghép giới trong hệ thống chính sách rất quan trọng. Cùng với đó, cần tác động mạnh mẽ thay đổi nhận thức, hành động của hệ thống chính trị. Quan tâm đến nhóm khó khăn nhất và nhóm hàng đầu trong phụ nữ DTTS. Khuyến khích sự tham gia của phụ nữ DTTS vào quá trình thay đổi cuộc sống. Bà Trương Thị Mai mong muốn, trong Chương trình phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc có phần riêng dành cho việc hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ DTTS phát triển, để phụ nữ DTTS không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.


Nguồn: Báo PL&XH

Tin liên quan