Bộ Tài chính chưa kiểm điểm trách nhiệm với những vi phạm tại Vinatex

  • Ngày 14/05/2018

Bộ Tài chính chưa thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra các tồn tại, vi phạm trong Kết luận thanh tra tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và một số đơn vị thành viên, ban hành tháng 8/2017.

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ nêu ý kiến về báo cáo của Bộ Tài chính liên quan đến việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex).

Cơ quan thanh tra cho biết, tháng 8/2017 đã công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hoá, thoái vốn và tái cơ cấu tại Vinatex và một số đơn vị thành viên. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã đồng ý với kết luận thanh tra và chỉ đạo Bộ Công thương, Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội và Vinatex thực hiện kết luận này.

Trong văn bản mới nhất, Thanh tra Chính phủ cho rằng Bộ Tài chính cần khẩn trương nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ sớm ban hành quy định về thời điểm hạch toán vốn đầu tư từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện dự án di dời tại các công ty cổ phần. Đồng thời rà soát, kiểm tra lại việc ban hành nghị định thay thế Quyết định số 09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà công vụ hay thay thế Quyết định số 09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Bộ Tài chính cần tiếp tục bổ sung quy định xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý của khu đất (kể cả đất giao và đất cho thuê) khi chuyển nhượng vốn đầu tư khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015 của Chính phủ.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cho rằng đến nay việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra các tồn tại, vi phạm như nêu trong kết luận thanh tra tại Vinatex chưa được Bộ Tài chính thực hiện.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex).
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex).

Vướng mắc xử lý số tiền 507 tỷ đồng

Trước đó, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Vinatex cho rằng vẫn còn vướng mắc liên quan đến việc xác định thời điểm hạch toán tăng vốn đầu tư từ nguồn tiền chuyển mục đích sử dụng đất (hơn 507 tỷ đồng) được Bộ Tài chính cấp cho Vinatex và các đơn vị thực hiện di dời cơ sở sản xuất ra khỏi Hà Nội.

Theo Vinatex, 507 tỷ đồng nói trên là khoản tiền thu được từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất của khu đất do Công ty Dệt 8/3 và Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội (Hanosimex), được Chính phủ cho phép Vinatex, Công ty 8/3 và Hanosimex dùng để xây dựng dự án trọng điểm và dự án nhà máy tại địa điểm mới khi thực hiện di dời.

Vinatex khẳng định việc di dời nhà máy là chủ trương của Chính phủ, TP Hà Nội; do đó Hanosimex và Dệt 8/3 phải dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh và xây dựng tại địa chỉ mới. Do khác địa bàn nên phần lớn lao động đang làm việc xin nghỉ và phải tuyển dụng, đào tạo mới.

Hơn nữa, tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 8/1/2015, các cổ đông Vinatex đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn Dệt may Việt Nam hoạt động theo loại hình công ty cổ phần, trong đó thống nhất nội dung: “Tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất khi quyết toán dự án đầu tư hoàn thành”.

Do vậy, Vinatex kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho Vinatex và các đơn vị dời việc hạch toán tăng vốn nhà nước tại thời điểm công trình hoàn thành, cụ thể là thời điểm cuối năm 2017.

Trong văn bản mới gửi tới Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ khẳng định, hiện nay pháp luật chưa quy định thời điểm hạch toán tăng vốn đầu tư từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện di dời tại các công ty cổ phần.

Do đó, Bộ Tài chính cần thực hiện hướng dẫn Vinatex, Công ty Dệt 8/3 và Hanosimex xác định thời điểm hạch toán tăng vốn Nhà nước đầu tư khi nhận số tiền trên 507 tỷ đồng theo kiến nghị của Vinatex tại văn bản số 312/2017 sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Thế Kha

Nguồn Dân trí

Tin liên quan