Bảo hiểm xã hội điện tửThực tế Triển khai Dự án Đào tạo trình độ Đại học phối hợp cùng doanh nghiệp

Thực tế Triển khai Dự án Đào tạo trình độ Đại học phối hợp cùng doanh nghiệp Năm 2016-2017 Lãnh đạo trường Đại học Đông Đô đã cho phép Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học triển khai thí điểm “Chương trình đào tạo Cử nhân chính quy phối hợp cùng doanh nghiệp”. Nhằm tạo điều kiện cho các em có cơ hội được học hỏi thêm các kỹ năng mềm, các kiến thức thực tế tại doanh nghiệp bên cạnh các kiến thức chuyên môn giúp các em có cơ hội thành công nhiều hơn sau khi ra trường và đạt mục tiêu tất cả các sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều tìm được các công việc phù hợp tại các công ty trong và ngoài nước.

Đầu tư tài chính