Bảo hiểm xã hội điện tửĐầu tư tài chính

Lãi lớn nhờ `bắt` na ra quả

Lãi lớn nhờ `bắt` na ra quả Với nhiều cách làm sáng tạo: bắt cây na dai trổ quả trên thân, cắt cành hợp lý, tự tay “thụ phấn” nông dân ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã tạo nên một vụ na bội thu với sản lượng lớn, thời gian thu hoạch kéo dài, từ đó nâng cao giá trị quả na, thu hơn 300 tỷ đồng trong năm 2016.